Dokter

Jouw nieuwe dokter in Zwijndrecht!

In de loop van november start Dr. Steingueldoir met consultaties. Echter zijn we genoodzaakt enkel voor patiënten woonachtig te Zwijndrecht /  Burcht een plaats te kunnen voorzien bij onze huisarts. Er heerst een enorm tekort aan huisartsen in de regio zodat we met aandrang zouden willen vragen indien je reeds een huisarts hebt deze ook te koesteren.

Dr. Evelien Steingueldoir

Statiestraat 133 – 139,
2070 Zwijndrecht

info@z-center.be
03/334.49.79

‘OPGELET! Het dragen van een mondmasker is nog steeds VERPLICHT. ‘

Wat is het
praktijkreglement?

– Afspraken –

Een afspraak
inplannen

– Consultatie –

Over Dr. Evelien
Steingueldoir

– Huisarts –

Tracht maximaal op afspraak te komen.

Je kan hier een afspraak maken. Kom je met meerdere personen, maak dan per persoon een opeenvolgende afspraak. 

Praktijkreglement huisartsen Z+ Center

Afspraak
 • Maak per patiënt een aparte afspraak, zodat we jouw persoonlijke vraag grondig kunnen bespreken.
   
 • Bel ten laatste vóór 10 uur om een afspraak te annulerenAfspraken die pas op het laatste moment afgebeld worden, zijn nog moeilijk terug in te vullen.
   
 • Kom op tijd naar uw afspraak. Wanneer u te laat komt, wordt dit gezien als een gemiste afspraak.
  .
 • Wanneer u niet op de afspraak verschijnt, wordt 10 euro bij de eerstvolgende consultatie geïnd. Bij het meermaals niet nakomen van afspraken, wordt de toegang tot het maken van online afspraken geblokkeerd. Wanneer er drie gemiste afspraken zijn in een kalenderjaar, zijn we genoodzaakt u uit te schrijven uit de praktijk.
  .
 • Indien er geen vrije consultatiemomenten meer zijn op het gewenste uur, mag u steeds telefonisch contact opnemen tijdens de praktijkuren. De agenda is zo opgesteld dat er voor dringende zaken nog consultatiemomenten vrijkomen op de dag zelf. Om deze reden kan u in de online agenda niet alle consultatiemomenten terugvinden.
Medisch dossier & Attesten
 • Om uw globaal medisch dossier up-to-date te houden, steeds jouw identiteitskaart en eventuele wijzigingen van (contact)gegevens doorgeven aan het onthaal of uw arts.
  .

 • Attesten worden tijdens de consultatie ingevuld. Neem daarom steeds alle vereiste documenten mee naar je consult (bv: papieren van het werk, verzekeringsformulieren, documenten van de mutualiteit,…).
  .
 • Het is nutteloos aan de arts een attest te vragen dat niet strookt met de waarheid. Het zal u steeds worden geweigerd. Het vragen, verstrekken en gebruiken van een vals attest worden door de wet strafbaar gesteld. 
Huisbezoeken & Voorschriften
 • Huisbezoeken: kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Zo nodig aan te vragen voor 10u ’s ochtends, zo kan een planning gemaakt worden. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor de patiënt het meeste voordeel. Het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand. 
  Voorlopig zullen er geen chronische huisbezoeken aanvaard worden.
  .
 • Voorschriften worden enkel tijdens de raadpleging afgeleverd. Spreek steeds af met je arts wanneer je terug op controle komt en zorg ervoor dat je bij elke consultatie voldoende voorschriften vraagt. Buiten de consultaties worden voorschriften slechts in uitzonderlijke gevallen en enkel in overleg met de arts afgeleverd. Het secretariaat kan en mag geen voorschriften verstrekken. 
Tarieven & Betalingen
 • Betalen kan via cash of Bancontact.
  .
 • De arts is geconventioneerd en hanteert de vooropgelegde tarieven. 
Wachtpost

Weekdagen ’s nachts:
Tijdens de week belt u bij dringende medische problemen na 19u00 en voor 8u00 ’s morgens naar de huisarts van wacht in uw gemeente op het nummer 052/730.100

Weekend:
Van vrijdagavond 19u tot maandagochtend 8u en op feestdagen via het nummer 052/730.100

Maak kennis met Dr. Evelien Steingueldoir

Evelien Steingueldoir studeerde in 2019 af als arts aan de Universiteit van Antwerpen. Daarna werkte ze als huisarts-in-opleiding in Linkeroever en Edegem. Als arts-assistent werkte ze tevens enkele maanden op de dienst voor neus-keel- en oorziekten binnen GZA Sint-Augustinus te Wilrijk. In 2022 voltooide Evelien haar specialisatie tot huisarts. Als geboren en getogen Zwijndrechtenaar was het voor Evelien vanzelfsprekend zich uiteindelijk als huisarts in Zwijndrecht te vestigen.